Upp
Casey-Horner

samtal i livets slutskede

öppen kurs som riktar sig till dig som arbetar med samtal i livets slutskede
kurstart löpande

Öppen kurs som riktar sig till dig som arbetar med samtal i livets slutskede 

Målgrupp

Kursen riktar sig till sjuksköterskor, läkare, kuratorer och psykologer inom palliativ vård i Sverige som vill delta i kvalificerad utbildning och träning i samtalsmetodik baserad på Motiverande Samtal (MI). MI är en evidensbaserad samtalsmetod som syftar till att stärka individens egen inre motivation till förändring.

Kursinnehåll

Kursen är webbaserad och erbjuder flexibelt lärande under eget ansvar. Under 19 veckor tar du del av korta teoretiska föreläsningar som varvas med övningar, interaktiva lärarledda möten och praktisk träning i chatt-forum samt med inspelning av egna träningssamtal. När du spelat in ditt samtal följs det av individuell handledning på samtalet.
Kursdeltagare spelar in 3 samtal med speciellt tränade skådespelare som simulerar patienter. Samtalen sker via telefon och används senare i handledningen. Varje samtal beräknas ta 20 minuter följt av 30 minuters handledning utspridda över en sex månadersperiod.
Därutöver ingår kompletterande litteraturstudier inklusive kursmoment om etiska och juridiska aspekter av samtal med patient och anhörig vid patientens förestående död.

Lärandemål

Att efter genomgången kurs, i praktisk tillämpning, kunna visa grundkompetens i motiverande samtal anpassad till palliativ vård.
Att efter genomgången kurs ha grundläggande teoretiska kunskaper om motiverande samtal samt att kunna reflektera över etiska och juridiska aspekter av samtal med patient och anhörig om patientens förestående död.

Förkunskapskrav

Två internetbaserade moment på sammanlagt 90 minuter: Introduktion av motiverande samtal (60 min); Kunskapsöversikt och forskning på området (30 min). Länk till materialet kommer att skickas ut till kursdeltagare innan kursstart.

Särskild behörighet

Ingen.

Kurslitteratur

Miller, W.R. & Rollnick, S. (2013). Motiverande samtal. Att hjälpa människor till förändring. Stockholm: Natur & Kultur
Artiklar om forskning om vård vid livets slutskede.

Tid och plats

Anmälan senast: Vi tar löpande emot anmälningar
Kursstart: Hösten 2018
www.miclab.se

Kursintyg

Efter avslutad kurs får du ett kursintyg där utbildningens olika moment redovisas.

Diplom och examination

Du kan välja att efter kursen examinera dina kunskaper i MI. Vid godkänd examination utfärdar MIC Lab ett diplom på att du har grundkompetens i metoden. Examinationen består av en skriftlig teoretisk del och en praktisk del. Den skriftliga är att du uppvisar erforderliga kunskaper i ett skriftligt prov. Den praktiska delen är att du också uppnår grundkompetens i MI i minst ett av de tre träningssamtalen. Du ska visa grundkompetens i övergripande skattningar enligt kodningsmanualen MITI 4.2.1.

Examinator

Lars Forsberg, Med Dr, Psykolog, Specialist i klinisk psykologi, pensionerad lektor i psykoterapi, Karolinska institutet.
Medlem i MINT*
E-post: lars.forsberg@miclab.se
”Med den här kursen får du steg för steg lära dig en metod som underlättar människors förändring.”

Kursansvar

Kursen är utformad efter senaste forskning, som visar att MI väsentligen lärs genom träning för att genomföras evidensbaserat. Kursen ger inga högskolepoäng men kräver en studieinsats som motsvarar 7,5 högskolepoäng. Utbildningen är framtagen av MIC Lab i samarbete med forskare från Karolinska institutet och univeristetet i Rejkavik. MIC Lab utför evidensbaserad, professionell kodning av MI för kvalitetssäkring, utveckling, och handledning av färdigheter i metoden. Träning av MI baseras på individuell handledningen på samtal där du får träna MI med skådespelare som simulerar patient.

Kursansvarig

MI-tränare med lång erfarenhet,
Lars Forsberg, Med Dr, Psykolog, Specialist i klinisk psykologi, pensionerad lektor i psykoterapi, Karolinska institutet.
Medlem i MINT*
E-post: lars.forsberg@miclab.se 

Pris

8900 kr
(excl moms)