Upp
MICLab deltog på MINT Nordic
26-28 sep. 2019

Hur utvecklas MI?

MIC Lab medverkar på konferenser där medlemmar i MINT träffas.

MIC Lab deltog på MINT Nordic-konferensen 2018 som genomfördes i vackra Svolvaer, Lofoten tillsammans med nordiska tränare i MI (medlemmar i MINT) som samlats och delade erfarenheter. Det formulerades etisk problematik vid användning av MI i olika sammanhang och med olika skicklighet och i samband med att MI används på nätet. Annat som avhandlas dessa två dagar är hur MI används i grupper, funderingar omkring förändringsmål i samtal samt hur man kan lägga upp lärande av MI och procedur för att certifiera MI.

Det internationella mötet för MI-tränare 2019, MINT Forum 2019, var i Tallinn. Den växande kunskapen om MI som genereras världen runt sammanfattas. MIC Lab´s ambition är att bidra till att sådan kunskap om MI sprids till alla som inte har möjlighet att delta i konferenser och är intresserade av MI. Exempel under konferensen var ett inslag som kan bidra till effektiv träning av MI genom att besvara exempel på yttranden som samlats i kortlek (MI skills Deck) utformad av Tobias Sandberg. Andra inslag är MI använt i ledarskap med medarbetare i en organisation samt att omfattande forskning om MI. Vi behöver mer kunskap om när MI inte har positiva effekter. 

Nästa MINT Nordic (Danmark, Grönland, Island, Norge, Sverige) äger rum i Falun 14 – 17 sept. 2010 med en dags föreläsning och workshop öppen för alla intresserade samt en-dagars pre-Forum workshops för MINTies följt av ett MINT Nordic möte. Intresserade kan kontakta ordf. i MINT Nordic, Christina Näsholm, christina.nasholm@symposium.se eller Mats (representant i lokala kommittén) mats@hogmark.com" . Datum för nästa MINT Forum har ännu inte bestämts men äger rum i Nordamerika, sannolikt i Texas.