Upp
MICLab deltog på MINT Nordic
5-6 sep. 2018

HUR ANVÄNDER VI KODNING IDAG OCH
ANVÄNDER VI KODNING KLOKT?

MIC Lab medverkar på MINT Nordic-konferensen

MIC Lab deltog på MINT Nordic-konferensen som genomfördes i vackra Svolvaer, Lofoten. MIC Lab deltog tillsammans med nordiska tränare i MI (medlemmar i MINT) som samlades och delade erfarenheter.

Program

Andra ämnen på konferensen var etisk problematik vid användning av MI i olika sammanhang och med olika skicklighet och etiska frågor i samband med att MI används på nätet. Annat som avhandlades dessa två dagar är exempelvis hur MI används i grupper, funderingar omkring förändringsmål för ett samtal samt hur man kan lägga upp lärande av MI på ett hjärnvänligt sätt och hur arbetet med att hitta en procedur för att certifiera MI framskrider.

Ett återkommande event

MINT Nordic-konferensen genomförs vartannat år. Varje år äger minst en MI-konferens rum. Konferenserna tjänar syftet att samla den växande kunskapen om MI som genereras världen runt. MIC Lab´s ambition är att bidra till att sådan kunskap om MI sprids till alla som inte har möjlighet att delta i konferenser och är intresserade av MI och utövar MI. Det sedan några år bildade MI-nätverket utgör också en sådan möjlighet.