Upp
Background Image

Öppen utbildning
distanskurs i motiverande samtal

kurstart löpande

Kursen riktar sig till dig som arbetar med samtal i din yrkesroll och vill lära dig utföra evidensbaserad MI.

Arbetar du med människor i förändring?

Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod som syftar till att stärka individens egen inre motivation till förändring. Det kan till exempel handla om att förändra levnadsvanor eller att komma igång med studier eller arbete.

Kursens mål

Kursen ger dig kunskap om MI och färdigheter i att tillämpa evidensbaserad MI. Kursen ger även förståelse för i vilka sammanhang MI är tillämplig och kunskap om etiska frågeställningar.
Efter genomförd utbildning erbjuds du att testa Dina förvärvade kunskaper i ett samtal med en skådespelare som simulerar klient - ”Hur väl gör jag ett motiverande samtal?”. Du erbjuds även att examinera Dig skriftligt på Dina teoretiska kunskaper.  

Kursupplägg

Vår utgångspunkt är att alla som vill lära sig MI redan kan en hel del. Därför startar Ditt lärande med Ditt eget samtal. Du spelar in ett samtal som blir Din utgångspunkt och Ditt material under lärande av MI. 
Utbildningen är webbaserad och erbjuder flexibelt lärande där Du har tillgång till moduler som Du tar del av när Du vill ha påfyllning. Det är korta teoretiska föreläsningar, demonstrationer och övningar och Du kommer att kunna använda materialet som Du vill under kursen.  

Vi startar med ett web-möte för att Du ska få en god översikt över vad som erbjuds och för att vi ska träffa varandra, Du kan ställa frågor och snabbt få svar på Dina frågor. Du kan varva interaktiva lärarledda möten med praktisk träning.

Handledare

I Ditt lärande har Du stöd av en professionell MI-lärare, som är MINT-utbildad och som handleder Dig i hur Du ska förstå Ditt eget samtal så att Du lär Dig MI. MINT-läraren kan vara en av de mer än 200 som idag finns i Sverige och det kan vara en av de MINT-lärare som även är en kodare av MI på MIC Lab.

Särskild behörighet

Ingen

Kurslitteratur

Miller, W.R. & Rollnick, S. (2013). Motiverande samtal. Att hjälpa människor till förändring. Stockholm: Natur & Kultur

Tid och plats

Anmälan senast: Vi tar löpande emot anmälningar
Kursstart: Löpande
www.miclab.se

Kursintyg

Efter avslutad kurs får du ett kursintyg där utbildningens olika moment redovisas.

Kostnad

3850 kr
(exklusive moms)

Möjlighet till Examination

Du kan välja att examinera dig för att få certifikat på att du uppnått god kunskap i MI samt att du kan utföra MI. Då behöver du uppnå godkända nivåer av övergripande skattningar enligt MITI i ett träningssamtal med simulerad klient. Då väljer Du till en avslutningsmodul där Du spelar in ett nytt samtal och Du får protokoll över Dina förvärvade MI-kunskaper i ett professionellt kodat samtal med en simulerad klient (skådespelare).

Kostnad examination: 1440 kr 
(exklusive moms)

Examinator

Lars Forsberg, Med Dr, Psykolog, Specialist i klinisk psykologi, pensionerad lektor i psykoterapi, Karolinska institutet.
Medlem i MINT*
E-post: lars.forsberg@miclab.se

”Med den här kursen får du steg för steg lära dig en metod som underlättar människors förändring.”

Kursen är utformad efter senaste forskning, som visar att MI väsentligen lärs genom träning för att genomföras evidensbaserat.