Upp
Background Image

Öppen utbildning
distanskurs i motiverande samtal

kurstart löpande

Kursen riktar sig till dig som arbetar med samtal i din yrkesroll och vill lära dig utföra evidensbaserad MI.

Arbetar du med människor i förändring?

Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod som syftar till att stärka individens egen inre motivation till förändring. Det kan till exempel handla om att förändra levnadsvanor eller att komma igång med studier eller arbete.

Kursens mål

Kursen ger dig kunskap om MI och färdigheter i att tillämpa evidensbaserad MI. Kursen ger även förståelse för i vilka sammanhang MI är tillämplig och kunskap om etiska frågeställningar.
Efter genomförd kurs kommer du att ha ett MIC Lab-kodat protokoll på din MI-kompetens:
”Hur väl gör jag ett motiverande samtal?”

Kursupplägg

Kursen är webbaserad och erbjuder flexibelt lärande under eget ansvar. Under 10 veckor tar du del av kortare teoretiska föreläsningar, demonstrationer och övningar som varvas med interaktiva lärarledda möten och praktisk träning i chatt-forum. Dessutom får du träna MI med skådespelare som simulerar klient. Du får tre individuella handledningar på sådana inspelade träningssamtal under kursen.

Examinator

Lars Forsberg, Med Dr, Psykolog, Specialist i klinisk psykologi, pensionerad lektor i psykoterapi, Karolinska institutet.
Medlem i MINT*
E-post: lars.forsberg@miclab.se

”Med den här kursen får du steg för steg lära dig en metod som underlättar människors förändring.”

Kursen är utformad efter senaste forskning, som visar att MI väsentligen lärs genom träning för att genomföras evidensbaserat. Kursen motsvarar 7,5 högskolepoäng.

Särskild behörighet

Ingen

Kurslitteratur

Miller, W.R. & Rollnick, S. (2013). Motiverande samtal. Att hjälpa människor till förändring. Stockholm: Natur & Kultur

Tid och plats

Anmälan senast: Vi tar löpande emot anmälningar
Kursstart: Löpande
www.miclab.se

Kursintyg

Efter avslutad kurs får du ett kursintyg där utbildningens olika moment redovisas.

Examination

Du kan välja att examinera dig för att få diplom på att du uppnått god kunskap i MI samt att du kan utföra MI. Då behöver du uppnå godkända nivåer av övergripande skattningar enligt MITI i minst ett av de tre träningssamtalen med simulerad klient.

Kursansvarig

MI-tränare med lång erfarenhet,
Lars Forsberg, Med Dr, Psykolog, Specialist i klinisk psykologi, pensionerad lektor i psykoterapi, Karolinska institutet.
Medlem i MINT*
E-post: lars.forsberg@miclab.se 

Pris

6900 kr
(excl moms)