Upp
Background Image

BESTÄLLA TNT - KODNING

TNT - KODNING

När man söker TNT (Training New Trainers)

Att ansöka till TNT-Utbildning

Nästa internationella TNT äger rum i juni 2020 i USA och kommer att ledas av Bill Miller och Terri Moyers. Emellertid, bryts traditionen att TNT följs av MINT Forum. MINT Forum läggs senare på året, sannolikt någonstans i Texas, USA.

Det är lärarna i den TNT-utbildning som man söker till som bestämmer vilka handlingar som de vill ha som underlag när de väljer ut deltagare. Sedan ca 10 år så har TNT-lärare velat att sökanden kan utföra MI. Därför har sökanden spelat in ett samtal som kodats enligt MITI. MIC Lab har kodat TNT-samtal.

Vi önskar idealt koda 20 minuter av det inspelade samtalet. Den tidsperioden ger oss optimalt underlag för att göra skattningar framförallt av de 4 globala variablerna i MITI 4. Det inspelade samtalet kan förstås vara längre och i så fall anger du som sökande vilken tidsperiod av samtalet som vi ska koda.

Den sökande spelar in ett samtal med en simulerad klient och laddar upp samtalet på vår hemsida. Sedan TNT i Tallinn 2019 är det ett standardiserat scenario som spelas av en för TNT speciellt utbildad skådespelare. En av MIC Lab´s skådespelare är utbildad och simulerar klient.

När vi fått samtalet uppladdat på miclab.se så kodar vi samtalet. Därefter får du ett protokoll med kodningsresultatet. Vid ansökan till TNT brukar vi koda samtalet med skriftliga kommentarer. Det innebär att vi ger exempel på hur olika yttranden i samtalet påverkar de globala skattningarna. Det innebär även att vi kan ge exempel på yttranden som är en viss beteendeskattning som exempelvis en Bekräftelse, ett Söka samarbete-yttrande eller ett Övertala-yttrande. Vi ger i våra skriftliga kommentarer exempel på yttranden som syftar till att göra protokollets siffror mer begripliga.

Om Du söker en engelskspråkig TNT med engelska lärare så lämnar vi ett protokoll på engelska och med de skriftliga kommentarerna på engelska.

När du beställer kodning skall du beställa en MITI Kodning med skriftliga kommentarer. Klicka på länken nedan för aktuellt pris.

Pristlista