Upp
Background Image

BESTÄLLA TNT - KODNING

TNT - KODNING

När man söker TNT (Training New Trainers)

Att ansöka till TNT-Utbildning

Det är lärarna i den TNT-utbildning som man söker till som bestämmer vilka ansökningshandlingar som de vill ha som underlag när de väljer ut deltagare. Sedan ungefär 10 år så har TNT-lärare krävt att sökanden visar att hen kan utföra MI. Det har därför krävts att sökanden spelar in ett samtal. En del i bedömningen av samtalet baseras på kodning enligt MITI. MIC Lab har tidigare år kodat TNT-samtal.

Vi önskar idealt koda 20 minuter av det inspelade samtalet. Den tidsperioden ger oss optimalt underlag för att göra skattningar framförallt av de 4 globala variablerna i MITI 4. Det inspelade samtalet kan förstås vara längre och i så fall anger du som sökande vilken tidsperiod av samtalet som vi ska koda.

Den sökande spelar in ett samtal med en klient och laddar upp samtalet på vår hemsida. Ett alternativ till att samtala med en klient är att använda MIC Lab´s skådespelare som simulerar klient. Därvid kan vi överenskomma om vilken typ av klient och problem som du vill att skådespelaren ska simulera. Den tjänsten kostar extra.

När vi fått samtalet uppladdat på www.miclab.se så kodar vi samtalet. Därefter får du ett protokoll med kodningsresultatet. Vid ansökan till TNT brukar vi koda samtalet med skriftliga kommentarer. Det innebär att vi ger exempel på hur olika yttranden i samtalet påverkar de globala skattningarna. Det innebär även att vi kan ge exempel på yttranden som är en viss beteendeskattning som exempelvis en Bekräftelse, ett Söka samarbete-yttrande eller ett Övertala-yttrande. Vi ger i våra skriftliga kommentarer exempel på yttranden som syftar till att göra protokollets siffror mer begripliga.

Om Du söker en engelskspråkig TNT med engelska lärare så lämnar vi ett protokoll på engelska och med de skriftliga kommentarerna på engelska.

För att beställa TNT-kodning behöver du registrera ett konto. Du kan använda knappen nedan för att skapa ett konto om du inte redan har gjort det.

När du beställer kodning skall du beställa en MITI Kodning med skriftliga kommentarer. Klicka på länken nedan för aktuellt pris.

Pristlista