Upp
Casey-Horner

Bli Certifierad på MI

Vill du ha bekräftelse på att du kan utföra MI? MIC Lab utfärdar certifikat för uppnådd färdighet i MI.
bli certifierad inom mi

Kan du MI ?

Vill du ha bekräftelse på att du kan utföra MI?

MIC Lab utfärdar certifikat för uppnådd färdighet i MI.  MIC Lab vill med certifikat bidra till att kvalitetssäker MI når klienter. Ett certifikat blir en trygghet för alla som vill utföra MI. Man har visat att man kan utföra MI. Ett certifikat blir även en bekräftelse för verksamheter som investerat i att medarbetare ska uppnå önskad kompetens och utföra MI.

Vad innebär certifiering?

MIC Lab kvalitetssäkrar kodning av samtal enligt manualen Motivational Interviewing Treatment Integrity Code 4.2.1 (MITI 4.2.1). Utfärdat certifikat bedöms giltigt under en 24-månadersperiod.

Hur mycket MI ska man kunna för att göra skillnad? Det är olika i olika verksamheter och situationer. MIC Lab har valt fyra typer av certifiering. Den mest grundläggande nivån är bra ”bemötande”. En andra nivå är att ha tillgodogjort sig en grundläggande utbildning i MI. Den tredje och den fjärde nivå är att vara ”kompetent i MI” respektive att visa ”god kompetens i MI”.

MIC Lab utfärdar certifikat för 4 olika nivåer av uppnådda färdigheter:

God (good) kompetens i MI

Bedömt enligt MITI 4.2.1 i två samtal med klient (skådespelare)
Bemötande (relationskomponent)                         4
Förändringsdrivande (teknisk komponent)          4
Procent komplexa reflektioner                          50%
Proportion reflektioner / frågor                           2:1

Kompetens (fair) i MI

Bedömt enligt MITI 4.2.1 i två samtal med klient (skådespelare)
Bemötande (relationskomponent)                     3,5
Förändringsdrivande (teknisk komponent)          3
Procent komplexa reflektioner                          40%
Proportion reflektioner / frågor                           1:1

Grund-MI (efter kurs)

Bedömt enligt MITI 4.2.1 i ett samtal med klient (skådespelare)
Kompetens i MI enligt MITI 4.2.1 i ett samtal med standardiserad klient (skådespelare)

Bemötande

Bedömt enligt MITI 4.2.1 i två samtal med klient (skådespelare)
Bemötande (relationskomponent)                     3,5

Hur blir man certifierad?

För att bli certifierad så spelar du in samtal med en av MIC Lab´s skådespelare.  Skådespelaren är i samtalet en standardklient och gör samma roll med alla. Därför blir certifieringen rättvis. En bra hjälp i en process som ska leda till certifiering är att tillsammans med en MINT-utbildad tränare eller MIC Lab´s MINT-utbildade tränare gå igenom dina kodade samtal.

Certifieringen är kvalitetssäkrad

MIC Lab kvalitetssäkrar sin kodning enligt MITI 4.2.1 genom kontroll av kodargruppens tillförlitlighet(reliabilitet) och genom att följa forskning inom MI.

Några röster

” …vill berätta att känslan av den bekräftelse det gav var väldigt fin. Jag är helt säker på att certifikat, nu när de börjar sprida sig, kommer att bidra till att personal får en ökad vilja att lära sig MI genom inspelningar.”

”…Jag skulle gärna komplettera upp till ”God kompetens i MI” om det bara hänger på ett samtal...”